Zaloguj
Reklama

Znaczenie ilości i rozmieszczenia zmian w przebiegu stwardnienia guzowatego

Znaczenie ilości i rozmieszczenia zmian w przebiegu stwardnienia guzowatego
Fot. Pantherstock
(0)

Celem pracy była ocena parametru, jakim jest ilość oraz lokalizacja zmian guzowatych jako markerów ciężkości choroby u pacjentów ze stwardnieniem guzowatych, a także ocena związku pomiędzy mutacją TSC2, liczbą zmian oraz ich lokalizacją.

Reklama
Autorzy stwierdzili, że większa liczba zmian w obrębie płatów mózgu oraz sumarycznie większa ich liczba jest związana z większą częstością występowania napadów skurczów niemowlęcych ( P<.01), a także wiązała się z gorsza kontrolą napadów, jednak ta ostatnia zależność nie wykazywała znamienności statystycznej. Większa liczba zmian guzowatych w obrębie płata potylicznego wiąże się z kolei z większym ryzykiem zaburzeń neurorozwojowych. Z kolei obecność mutacji TSC2 wiązała się z większą liczbą zmian w obrębie płatów oraz w obrębie całego mózgowia ( P.<01).
 
Reasumując autorzy stwierdzają, że większa liczba zmian guzowatych wiąże się z większą częstością występowania skurczów niemowlęcych oraz z mutacją TSC2. Natomiast kontrola napadów oraz opóźnienie rozwoju nie wykazywały związku z ilością zmian, co sugerowały wcześniejsze doniesienia literaturowe.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Journal of Child Neurol 2005,20(10):837-41

Reklama
(0)
Komentarze