Zaloguj
Reklama

Zmiany w regionalnym przepływie mózgowym krwi podczas leczenia depresji

Autorzy: lek. Magdalena Targosz
Zmiany w regionalnym przepływie mózgowym krwi podczas leczenia depresji
Fot. Pantherstock
(5)

W sierpniowym wydaniu czasopisma The Journal of Nuclear Medicine przedstawione zostały wyniki badania dotyczącego wpływu różnych form terapii depresji na zmianę mózgowego przepływu krwi, ulegającemu lokalnemu upośledzeniu w przebiegu choroby. 

Reklama

W badaniu udział wzięło 33 pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi, podzielonych na trzy grupy, w których stosowano alternatywnie sześciotygodniową terapię trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi, inhibitorami selektywnego wychwytu zwrotnego serotoniny lub elektrowstrząsami. Przed i po zakończeniu leczenia, u pacjentów oceniano regionalny przepływ mózgowy krwi (rCBF) za pomocą komputerowej tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu HMPAO-SPECT. Przepływ krwi w mózgu w grupie badanej porównywano także z grupą kontrolną złożoną z 25 zdrowych ochotników. Stwierdzono, że wyjściowy rCBF w obrębie kory czołowej i jąder podkorowych był zmniejszony u osób z depresją w porównaniu do osób zdrowych. Po zastosowaniu farmakoterapii rCBF uległ normalizacji, podczas gdy po zastosowaniu elektrowstrząsów uległ znacznemu pogorszeniu, zwłaszcza w okolicach skroniowo-ciemieniowych i w móżdżku.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Kohn Y, Freedman N, Lester H, Krausz Y, Chisin R, Lerer B, Bonne O. 99mTc-HMPAO SPECT Study of Cerebral Perfusion After Treatment with Medication and Electroconvulsive Therapy in Major Depression. J Nucl Med. 2007 Aug;48(8):1273-8. Epub 2007 Jul 13.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze