Zaloguj
Reklama

Zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego u pacjentów dotkniętych padaczką idiopatyczną z napadami uogólnionymi

Autorzy: Betting LE, Mory SB, Lopes-Cendes I, Li LM, Guerreiro MM, Guerreiro CA, Cendes F.
Zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego u pacjentów dotkniętych padaczką idiopatyczną z napadami uogólnionymi
Fot. Pantherstock
(0)

Badaniu poddano 134 osobową grupę pacjentów dotkniętych padaczką idiopatyczną z napadami uogólnionymi pod kątem oceny nieprawidłowości w badaniu rezonansu magnetycznego (MRI).

Reklama

Grupę badaną dobrano zgodnie z kryteriami klinicznymi i elektroencefalograficznymi opracowanymi przez Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową (International League Against Epilepsy). Badania obrazowe MRI były przeprowadzane zgodnie z protokołem padaczkowym przy użyciu aparatu o natężeniu pola 2 T. Pacjentów podzielono na dwie grupy - z nieprawidłowościami w badaniu MRI i bez. Zestawień analitycznych dokonywano uwzględniając: wiek pacjenta, wiek w chwili wystąpienia pierwszego napadu, istnienie poszczególnych elementów zespołów padaczkowych, znalezisk w EEG oraz kontroli napadów.


Okazało się, iż nieprawidłowy obraz w MRI wystąpił u 33 pacjentów (24%), z czego 88% stanowiły zmiany niespecyficzne. Wśród nich wyróżniono 8 głównych nieprawidłowości: torbiele pajęczynówki, rozlane zaniki korowe, nieprawidłowości w obrębie jąder podstawy, zmiany objętości komór bocznych, jedno- bądź obustronne zmiany w istocie białej mózgowia (hiperintensywny sygnał w T2 w obrębie kory czołowej), zmniejszoną objętość hipokampa, ogniskowe zmiany w zakrętach kory mózgowej i ogniska gliozy w płatach czołowych.

Porównując te dwie grupy badanych wykazano, iż u pacjentów dotkniętych padaczką idiopatyczną z napadami uogólnionymi z towarzyszącymi zmianami w MRI, znamiennie częściej występują zmiany ogniskowe w EEG, które w większości przypadków lokalizacyjnie korelowały ze zmianami radiologicznymi o charakterze niespecyficznym.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Neurology. 2006 Sep 12;67(5):848-52.

Reklama
(0)
Komentarze