Zaloguj
Reklama

Zmiana przepisów dotyczących wymagań w przedmiocie endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego

Ministerstwo Zdrowia
Fot. mz.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia
(0)

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 1 stycznia 2018 r. zmianom uległy przepisy dotyczące wymagań w przedmiocie endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego.

Reklama

W związku z tym wymagane będzie:

  1. W przypadku realizacji pierwotnej całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego – udokumentowanie wykonania w ciągu roku co najmniej 60 totalnych aloplastyk stawu biodrowego, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych);
  2. W przypadku realizacji pierwotnej endoprotezoplastyki stawu kolanowego (całkowitej lub połowiczej) – udokumentowanie wykonania co najmniej 40 aloplastyk stawu kolanowego w ciągu roku, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych);
  3. W przypadku realizacji operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub kolanowego wymagających częściowej lub całkowitej wymiany endoprotezy również z koniecznością odtworzenia łożyska kostnego – udokumentowanie wykonania co najmniej 20 operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego w okresie 3 lat, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu  (nie dotyczy oddziałów dziecięcych);
  4. Dokonywanie okresowej (co najmniej raz w roku) analizy zdarzeń niepożądanych, w tym co najmniej przyczyn zgonów, wydłużenia czasu hospitalizacji oraz powikłań (procentowy współczynnik powikłań występujących w ciągu 7-90 dni po zabiegach, procentowy współczynnik ponownych przyjęć w ciągu 30 dni po zabiegach) i przekazywania informacji w tym zakresie konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Zmiana ma na celu właściwe zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienie ich wysokiej jakości.

Jak podaje ministerstwo efektem wprowadzonych zmian ma być:

  • poprawa jakości realizowanych świadczeń;
  • właściwe zabezpieczenie ww. świadczeń;
  • zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych (tj. ekonomiczny efekt skali);
  • usprawnienie poziomu technicznego wykonania operacji zarówno na poziomie planowania jak i realizacji świadczenia;
  • zapewnienie warunków do ostatecznego powstania świadczenia kompleksowego.

Wprowadzenie zmian ma nie wpłynąć na liczbę wykonywanych świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego.

Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia realizują procedurę informowania pacjentów o zakończeniu wykonywania umowy o udzielanie świadczeń z przedmiotowego zakresu przez świadczeniodawców, u których pacjenci zostali wpisani na listę oczekujących, jednocześnie wskazując pozostałe placówki udzielające świadczeń w tym samym zakresie.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze