Zaloguj
Reklama

Zaskakujące zejście urazu głowy połączonego z pęknięciem torbieli pnia mózgu

Autorzy: Hussain Z, Balamurali G, King AT.
Zaskakujące zejście urazu głowy połączonego z pęknięciem torbieli pnia mózgu
Fot. Pantherstock
(5)

Opisano dziecko z wrodzoną torbielą pnia mózgu, powodującą zaburzenia neurologiczne. Pacjent ten doznał następnie poważnego urazu głowy, który spowodował pęknięcie tej torbieli.

Reklama

Poważne urazy głowy u dzieci powodują zwykle niekorzystne następstwa neurologiczne. Tym bardziej niezwykły jest opis przypadku przedstawiony przez brytyjskich neurochirurgów. Obserwowali oni dziecko z wrodzoną torbielą pnia mózgu, powodującą zaburzenia neurologiczne. Pacjent ten doznał następnie poważnego urazu głowy, który spowodował pęknięcie tej torbieli. Płyn zawarty w torbieli stopniowo wchłonął się bez śladu, a końcowym efektem urazu była paradoksalna znaczna poprawa neurologiczna, spowodowana zniknięciem tworu uciskającego wcześniej struktury wewnątrzmózgowe.

 

  
  
  
  
  

 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Neurosurg. 2007 Jan;106(1 Suppl):41-3.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze