Zaloguj
Reklama

Zaburzenia spektrum autyzmu: padaczka jako czynnik sprawczy, czy przyczyniający się

Autorzy: Deonna T, Roulet E.
Zaburzenia spektrum autyzmu: padaczka jako czynnik sprawczy, czy przyczyniający się
Fot. ojoimages
(2)

Wystąpienie napadów padaczkowych wywodzących się z rejomów OUN odpowiedzialnych za komunikację i / lub emocje i ich rozpoznawanie u innych osób może – w opinii autorów – leżeć u podłoża, bądź nasilać objawy autystyczne u niektórych pacjentów. Jak wiemy zaburzenia poznawcze i zaburzenia zachowania mogą być jedyną manifestacją padaczki, mogą im towarzyszyć stałe wyładowania napadowe.

Reklama

Padaczka i / lub nieprawidłowy, często napadowy zapis EEG nader często występują u dzieci autystycznych, niemniej rola tych zaburzeń jest nie do końca poznana. Nie ma żadnych dowodów, że autyzm dziecięcy stanowi jeden z typów padaczki, nawet u pacjentów z postacią regresywną. Niemniej w niektórych zespołach padaczkowych (zespół skurczów zgięciowych, padaczki z napadami częściowymi, wczesne postacie zespołu Landau Kleffner) czy niektórych etiologiach (stwardnienie guzowate) można podejrzewać istnienie silnego zwiazku międzu padaczką a cechami autystycznymi. Szczególnie małe dzieci, u których pierwszym niepokojącym objawem był regres językowy, a u których stwierdza się zmiany napadowe w zapisie EEG powinny być pod nadzorem epileptologicznym.

 

 


 

 

Piśmiennictwo
Reklama
(2)
Komentarze