Zaloguj
Reklama

Zaburzenia czynności ruchowych w chorobach ośrodkowego układu nerwowego

Autorzy: lek. Paulina Raczyńska
Wsparcie
Fot. panthermedia
Wsparcie
(0)

Wszystkie czynności ruchowe wykonywane każdego dnia zależą od prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego i obwodowego neuronu ruchowego, układu pozapiramidowego, móżdżku, tworu siatkowatego, płata czołowego oraz narządu ruchu. Uszkodzenie któregokolwiek elementu tworzącego ten skomplikowany układ powoduje zaburzenie, które może występować pod postacią różnorakich objawów.

Reklama
 1. Niedowład – ograniczenie zakresu ruchu lub zmniejszenie siły mięśni – może być spowodowany uszkodzeniem zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego neuronu ruchowego.
 2. Ruchy mimowolne – niemożliwe do opanowania i zupełnie niezależne od woli, świadczące o uszkodzeniu układu pozapiramidowego; wyróżnić można różne rodzaje ruchów mimowolnych: pląsawicze, dystoniczne, atetotyczne, torsyjne, baliczne oraz tiki.
 3. Drżenia – ich przyczyną może być dysfunkcja układu pozapiramidowego, jak również narządów wewnętrznych i gruczołów wydzielania wewnętrznego. Możemy wyróżnić drżenia:
 1. spoczynkowe – zanikają w czasie ruchu, ich najczęstszą przyczyną jest choroba Parkinsona,
 2. postawne – pojawiają się jedynie przy określonej pozycji ciała; mogą świadczyć o nadczynności tarczycy,
 3. zamiarowe – pojawiają się przy zbliżaniu kończyny do celu; najczęściej spowodowane dysfunkcją móżdżku lub stwardnieniem rozsianym,
 4. kinetyczne – utrzymują się przez cały czas trwania ruchu; występują najczęściej podczas zatrucia lekami,
 5. trzepotanie – dotyczy głównie rąk i dłoni; może świadczyć o chorobie Wilsona, encefalopatii wątrobowej czy mocznicy.
 1. Drgawki – nagłe skurcze mięśni spowodowane nieprawidłowymi wyładowaniami neuronów; najczęściej towarzyszą padaczce.
 2. Mioklonie – szybkie, krótkotrwałe skurcze części lub całego mięśnia bądź ich grupy; mogą występować w stanie fizjologicznym, np. podczas snu.
 3. Kurcze mięśni – długotrwałe, nagłe i bolesne skurcze mięśni; niekiedy pojawiają się po intensywnym wysiłku fizycznym, w czasie ciąży lub przy niedoborach witaminowych i zaburzeniach elektrolitowych.
 4. Ataksja – trudność w płynnym i dokładnym wykonaniu ruchu bez towarzyszącego niedowładu; świadczy o uszkodzeniu móżdżku.
 5. Bezruch i spowolnienie ruchowe – znaczne zubożenie czynności ruchowej; bardzo uboga mimika twarzy, brak gestykulacji czy fizjologicznych współruchów, powolny chód i bardzo drobne pismo; najczęściej towarzyszy chorobie Parkinsona
 6. gg – uczucie przewlekłego zmęczenia oraz braku sił do wykonania czynności dnia codziennego niewymagających wysiłku fizycznego; bywa jednym z pierwszych objawów choroby Parkinsona.

W przypadku pojawienia się któregoś z powyższych objawów warto wybrać się do specjalisty neurologa, by wykluczyć możliwy, toczący się proces chorobowy w obrębie układu nerwowego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Gajewski P.: Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna Kraków, s. 2201-2202.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze