Zaloguj
Reklama

Zaburzenia czynności nerek a ryzyko występowania udaru niedokrwiennego lub przejściowych napadów niedokrwiennych mózgu u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową

Autorzy: Koren-Morag N, Goldbourt U, Tanne D.
Zaburzenia czynności nerek a ryzyko występowania udaru niedokrwiennego lub przejściowych napadów niedokrwiennych mózgu u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową
Fot. Pantherstock
(0)

Umiarkowane upośledzenie czynności nerek jest rozpoznawane jako czynnik zwiększający ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Istnieją także dane odnośnie związku zaburzeń czynności nerek a występowaniem zwiększonego ryzyka udaru niedokrwiennego. W badaniu wzięło udział 6 685 pacjentów ze stwierdzoną przewlekłą chorobą niedokrwienną serca oraz zmierzonym stężeniem kreatyniny w osoczu. Oceniano ich od 4.8 do 8.1 lat pod kątem występowania incydentów niedokrwiennych mózgu (udaru lub TIA).

Reklama

Współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) był oceniany przy użyciu równania Cockrofta-Gaulta oraz 4-składnikowego wzoru MDRD (four-component Modification of Diet in Renal Disease). Przewlekłą chorobę nerek (CKD- chronic kidney disease) definiowano gdy GFR wynosił ≤ 60 mL/min/1.73 m2                  

Wśród 6 685 pacjentów występowanie CKD stwierdzono u ¼ z nich. Posługując się równaniem Cockrofta-Gaulta i dostosowując HR (hazard ratio) do standardowych czynników ryzyka u pacjentów z CKD oraz uwzględniając przyjmowane leki, otrzymano wynik 1.54  (95% CI 1.13 to 2.09), jeśli chodzi o występowanie udaru niedokrwiennego i TIA. Postępując analogicznie i posługując się równaniem MDRD wyniki były bardzo podobne HR 1.53 (95% CI 1.16 to 2.01). Odpowiednie HR związane ze przyrostem GFR o jedno odchylenie standardowe wyniosły 0.71 (95% CI 0.57 to 0.88) przy użyciu równania Cockroft-Gaulta i 0.84 (95% CI 0.75 to 0.95) przy użyciu równania MDRD.

Otrzymane wyniki dowodzą, że umiarkowane upośledzenie czynności nerek jest skorelowane z podwyższonym ryzykiem występowania udaru niedokrwiennego i TIA u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą o podłożu zakrzepowo-zatorowym. Powinno to rozszerzyć zalecenia i spowodować, że wspomniana klasa pacjentów będzie traktowana, jako grupa zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i udaru niedokrwiennego.

 

 

 

 

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Dr n. med. Ilona Kopyta

Źródło tekstu:

  • Neurology. 2006 Jul 25;67(2):224-8.

Reklama
(0)
Komentarze