Zaloguj
Reklama

Występowanie padaczki u pacjentów z celiakią

Autorzy: Pengiran Tengah DS, Holmes GK, Wills AJ.
Występowanie padaczki u pacjentów z celiakią
Fot. Pantherstock
(0)

Ryzyko padaczki u pacjentów z celiakią nie przekracza średniego ryzyka populacyjnego.

Reklama

Autorzy tego opracowania podjęli się sprawdzenia sprzecznych doniesień na temat związku pomiędzy celiakią i padaczką. Przeanalizowano dane 801 pacjentów z celiakią pod kątem występowania u nich objawów padaczki. Stwierdzono występowanie w przeszłości jednego lub więcej napadów drgawkowych u 21 pacjentów, ale tylko 9 osób (1,1%) miało rozpoznaną aktywna padaczkę, co jest ryzykiem niemal identycznym ze średnim ryzykiem populacyjnym. Nie istnieje zatem związek przyczynowy pomiędzy nietolerancją glutenu i rozwojem padaczki.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Epilepsia. 2004 Oct;45(10):1291-3.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze