Zaloguj
Reklama

Wykrywanie zmian degeneracyjnych mózgowia u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym

Autorzy: Sanjay Kalra; Christopher C. Hanstock; W. R. Wayne Martin; Peter S. Allen; Wendy S. Johnston
Wykrywanie zmian degeneracyjnych mózgowia u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym
Fot. ojoimages
(5)

Kliniczna ocena pacjenta nie jest metodą, która pozwala wystarczająco ocenić stopień uszkodzenia mózgowia w stwardnieniu zanikowym bocznym (ALS).

Reklama

Dlatego też próbuje się opracowywać metody bardziej czułe. Jedną z nich jest regionalny pomiar stężeń N-acetyloasparaginianu (NAA) oraz mio-inozytolu (Ins) przy pomocy spektroskopii rezonansu magnetycznego. Badanie miało potwierdzić hipotezę, jakoby wskaźnik NAA/Ins mógłby być właściwym markerem do oceny stadium zajęcia mózgowia w ALS.

W badaniu zastosowano wysokopolowy (3.0T) aparat do spektroskopii rezonansu magnetycznego, oznaczającw obrębie kory ruchowej wartości wskaźników: NAA/Cr, NAA/Cho, Ins/Cr oraz NAA/Ins. W badaniu wzięło udział 17 pacjentów z rozpoznanym ALS oraz 15 zdrowych pacjentów, włączonych do grupy kontrolnej.

Wśród pacjentów z ALS największe zmiany zaobserwowano przy oznaczaniu wskaźnika NAA/Ins – 22% redukcja wartości (71% czułość, 93% swoistość; p=0.001). Wskaźnik Ins/Cr był podwyższony o 18% (88% czułość, 53% swoistość; p=0.04), NAA/Cr obniżony o 10% (88% czułość, 47% swoistość; p=0.04), a NAA/Cho był zmniejszony o 14% (53% czułość, 87% swoistość; p=0.047). Korelacja wartości wskaźnika NAA/Ins osiągnęła znamienność statystyczną (R=0.43, p=0.07). W przeprowadzonym badaniu wykazano, że wskaźnik NAA/Ins oznaczany w przypadku ALS, może być markerem o dużym znaczeniu klinicznym, odznaczając się jednocześnie dużą czułością i swoistością.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Neurol. 2006;63:1144-1148.

Reklama
(5)
Komentarze