Zaloguj
Reklama

Wpływ terapii przeciwpadaczkowej na metabolizm tkanki kostnej u młodych kobiet

Wpływ terapii przeciwpadaczkowej na metabolizm tkanki kostnej u młodych kobiet
Fot. Pantherstock
(5)

Nowe badanie pokazuje, że roczna terapia fenytoiną, w przeciwieństwie do karbamazepiny, lamotryginy i kwasu walproinowego jest związana z nasilonym metabolizmem tkanki kostnej i znaczną utratą gęstości mineralnej kości u młodych kobiet chorujących na padaczkę.

Reklama

Aby udowodnić powyższą tezę, przeprowadzono badanie wśród 93 kobiet w wieku przedmenopauzalnym chorujących na padaczkę, stosujących terapię jednym z leków przeciwpadaczkowych (karbamazepina, lamotrygina, fenytoina lub kwas walproinowy). Gęstość mineralna kości (BMD) i biochemiczne wykładniki metabolizmu tkanki kostnej badane były u każdej z kobiet w chwili włączenia do badania i po roku obserwacji. W grupie przyjmującej fenytoinę zaobserwowano znaczące zmniejszenie gęstości mineralnej szyjki kości udowej. Wśród pozostałych grup BMD pozostała niezmieniona. W grupie z fenytoiną obserwowano również niższy poziom 25(OH)–D3, który związany był z wyższym poziomem parathormonu, kostnej fosfatazy alkalicznej, i N-telopeptydu w moczu, świadczących o zwiększonym remodelingu kości.  

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr n.med. Ewa Krzystanek

Źródło tekstu:

  • Pack AM, Morrell MJ, Randall A, McMahon DJ, Shane E. Bone health in young women with epilepsy after one year of antiepileptic drug monotherapy Neurology 2008;70:1586-1593.

Reklama
(5)
Komentarze