Zaloguj
Reklama

Wpływ okskarbazepiny na funkcje poznawcze u dzieci dotkniętych padaczką z napadami częściowymi

Autorzy: Donati F, Gobbi G, Campistol J, Rapatz G, Daehler M, Sturm Y, Aldenkamp AP
Wpływ okskarbazepiny na funkcje poznawcze u dzieci dotkniętych padaczką z napadami częściowymi
Fot. Pantherstock
(0)

Autorzy przeprowadzili badanie sprawdzające wpływ okskarbazepiny na funkcje poznawcze u dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką częściową. 

Reklama

Przeprowadzone badanie otwarte porównywało nową terapię z leczeniem standardowym – karbamazepiną lub kwasem walproinowym. Okazało się, iż po okresie 6-letniego leczenia nie wystąpiły żadne różnice w ocenie funkcji kognitywnych młodych pacjentów w porównaniu z chorymi, którym podawano leczenie klasyczne.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Neurology. 2006 Aug 22;67(4):679-82.

Reklama
(0)
Komentarze