Zaloguj
Reklama

Wpływ niesterydowych leków przeciwzapalnych innych niż kwas acetylosalicylowy na występowanie udaru krwotocznego.

Wpływ niesterydowych leków przeciwzapalnych innych niż kwas acetylosalicylowy na występowanie udaru krwotocznego.
Fot. Panthermedia
(0)

Zależność pomiędzy występowaniem udarów krwotocznych mózgu a przyjmowaniem niesterydowych leków przeciwzapalnych innych niż kwas acetylosalicylowy (NANSAIDs) pozostaje niejasna. Z tego powodu w Korei zostało przeprowadzone wieloośrodkowe badanie, w którym uwzględniono 940 przypadków ostrych nieurazowych udarów krwotocznych wśród osób w wieku od 30 do 84 lat, u których nie stwierdzono zmian predysponujących do wystąpienia zmian krwotocznych w mózgu.

Reklama

Grupę kontrolną stanowiło 940 osób, dopasowanych pod względem płci i wieku. W badaniu uzyskiwano dokładną informację dotyczącą przyjmowania leków w ciągu 14 dni przed wystąpieniem incydentu. W ocenie ryzyka wystąpienia udaru uwzględniano również inne potencjalne czynniki takie jak wywiad rodzinny, nadciśnienie, nikotynizm, spożywanie alkoholu, soli, itp. Iloraz szans wystąpienia udaru krwotocznego u osób przyjmujących NANSAIDs w porównaniu do osób nieprzyjmujących wyniósł 1,12 (95% CI, 0.77 - 1.65). Zatem nie odnotowano istotnego wpływu zażywania NANSAIDs na wystąpienie incydentów krwotocznych w mózgu. 

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr n.med. Ewa Krzystanek

Źródło tekstu:

  • Choi NK, Park BJ, Jeong SW, Yu KH, Yoon BW.

    Nonaspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs and hemorrhagic stroke risk: the Acute Brain Bleeding Analysis study. Stroke. 2008 Mar;39(3):845-9. Epub 2008 Feb 7.

Reklama
(0)
Komentarze