Zaloguj
Reklama

Wpływ gorączki na wyniki leczenia udaru mózgu

Wpływ gorączki na wyniki leczenia udaru mózgu
Fot. ojoimages
(0)

U pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu lub po urazie mózgowym powinno być włączane agresywne leczenie przeciwgorączkowe, utrzymujące temperaturę ciała poniżej 37 stopni Celsjusza.

Reklama

Takie wnioski płyną z przeprowadzonej niedawno metaanalizy, którą przeprowadzono w oparciu o wyniki badań dostępnych w bazie Medline od 1995 roku. Łącznie analizie poddano 39 badań obejmujących 14431 pacjentów, w których porównywano wyniki terapii chorych w normotermii oraz z podwyższoną temperaturą ciała, leczonych z powodu udaru lub urazu mózgu.

Stwierdzono, że podwyższona temperatura była ważnym czynnikiem prognostycznym. Ryzyko względne niekorzystnego wyniku leczenia u osób gorączkujących w poszczególnych ocenianych pomiarach wynosiło: zgon – 1,5, skala Barthel – 1,9, skala Rankina – 2,2, długość pobytu w oddziale intensywnej opieki – 2,8, długość pobytu w szpitalu – 3,2.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Greer DM, Funk SE, Reaven NL, Ouzounelli M, Uman GC. Impact of fever on outcome in patients with stroke and neurologic injury: a comprehensive meta-analysis. Stroke. 2008 Nov;39(11):3029-35

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze