Zaloguj
Reklama

Więcej kobiet niż mężczyzn będących w średnim wieku przechodzi udar krwotoczny.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Więcej kobiet niż mężczyzn będących w średnim wieku przechodzi udar krwotoczny.
Fot. Pantherstock
(0)

Z dostępnych danych wynika, iż więcej kobiet w średnim wieku przechodzi udar krwotoczny mózgu w porównaniu do mężczyzn w tym samym wieku.

Reklama

W badaniu dokonano analizy danych 17000 osób w wieku powyżej 18 lat uczestniczących w sondażu the National Health and Nutrition Examination Survey. Z uczestników sondażu 606 przeszło udar.

W badaniu wykryto, iż kobiety w wieku 45-54 lata wykazywały dwukrotnie wyższe prawdopodobieństwo, w porównaniu do mężczyzn w tym samym przedziale wiekowym, wystąpienia udaru. Nie stwierdzono istnienia różnić związanych z płcią i dotyczących występowania udaru w przedziałach wiekowych 35-44 i 55-64 lat.

„Nasza analiza wykazała, iż większy rozmiar talii i częstość chorób serca jest czynnikiem prognostycznym związanym z występowaniem udarów wśród kobiet w przedziale wiekowym 45-54, jednakże nie jest całkowicie jasne, dlaczego obserwuje się różnice dotyczącą płci właśnie w tym przedziale wiekowym” - twierdzi autor badania dr Amytis Towfighi, Stroke Center and Department of Neurology at the University of California, Los Angeles. „Konieczne są dalsze badania i zwrócenie większej uwagi na stan zdrowia pod kątem sercowo-naczyniowym u kobiet  30 i 50-letnich”.

Również kilka naczyniowych czynników ryzyka łącznie z skurczowym ciśnieniem krwi i poziomem całkowitego cholesterolu podwyższa wskaźniki wśród kobiet w porównaniu do mężczyzn w grupach o wzrastającym wieku.

„Na przykład, na każde 10 lat ciśnienie krwi u mężczyzn wzrasta przeciętnie o 4-5 punktów, natomiast u kobiet ciśnienie to wzrasta o 8-10 punktów. Podobnie jest w przypadku poziomu cholesterolu: u mężczyzn poziom całkowitego cholesterolu pozostaje stały natomiast u kobiet wzrasta o 10 do 12 punktów wraz z upływem każdych 10 lat i w wieku 55-64 lat kobiety wykazują znamiennie wyższe stężenie całkowitego cholesterolu w porównaniu do mężczyzn” - mówi dr Towfighi.

W badaniu stwierdzono również, iż mężczyźni w wieku 55-64 wykazywali trzykrotnie wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia udaru krwotocznego w porównaniu do mężczyzn będących w wieku 45-54 lata.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • The American Academy of Neurology - Neurology, online edition.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze