Zaloguj
Reklama

Tromboliza do 4,5 godziny od wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu

Tromboliza do 4,5 godziny od wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu
Fot. ojoimages
(5)

Podczas Światowego Kongresu Udarowego w Wiedniu zaprezentowano wyniki badania ECASS 3 (the third European Cooperative Acute Stroke Study), w którym badano skuteczność i bezpieczeństwo leczenia udaru niedokrwiennego mózgu przy zastosowaniu tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA) podanego pomiędzy 3 a 4,5 h od wystąpienia pierwszych objawów.

 

Reklama

Badanie ECASS 3 objęło 821 pacjentów przydzielonych losowo do jednej z dwóch grup: otrzymującej tPA w dawce 0,9 mg/kg m.c. (n=418) lub placebo (n=403) pomiędzy 3 a 4,5 godziną od wystąpienia objawów udaru. Stwierdzono, że podanie tPA znacząco poprawiało wyniki leczenia oceniane w 90 dobie od zachorowania. Chociaż objawowe krwawienie śródmózgowe występowało częściej u osób leczonych tPA niż w grupie otrzymującej placebo, odsetek ten nie był wyższy niż u osób otrzymujących tPA w dotychczas zarejestrowanym oknie czasowym, czyli w ciągu pierwszych 3 godzin, i jednocześnie nie wiązało się z wyższym ryzykiem zgonu.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie New England Journal of Medicine.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze