Zaloguj
Reklama

Stymulacja nerwu błędnego u dzieci poniżej 5 roku życia

Autorzy: Blount JP, Tubbs RS, Kankirawatana P et al
Stymulacja nerwu błędnego u dzieci poniżej 5 roku życia
Fot. Pantherstock
(5)

Stymulacja nerwu błędnego jest metodą leczenia padaczki zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych, jednak efekty takiego leczenia nie zawsze są zadowalające. Celem pracy jest ocena skuteczności tej metody leczenia padaczki u dzieci poniżej 5 roku życia.

Reklama

Badanie miało charakter retrospektywny, objęto nim sześcioro dzieci w wieku poniżej 5 lat ( średni wiek 20,5 miesięcy) w momencie wszczepienia stymulatora nerwu błędnego. Dwoje dzieci było w wieku poniżej 2 lat, a kolejnych dwoje poniżej 1 roku życia. Średni czas obserwacji wynosił 22 miesiące. U większości obserwowanych pacjentów, to jest u 83%, stwierdzono znaczącą redukcję ilości napadów. Spośród nich dwoje jest wolnych od napadów, u trojga nastąpiła znacząca redukcja ilości napadów, a u jednego ilość napadów nie uległa zmianie. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy wiekiem pacjentów w chwili implantacji stymulatora nerwu błędnego a efektem terapii. Napady najlepiej reagujące na leczenie w opisanej grupie dzieci to napady atoniczne.

Reklama
(5)
Komentarze