Zaloguj
Reklama

Stymulacja nerwu błędnego a leczenie RZS

Ból stawów
Fot. panthermedia
Ból stawów
(0)

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) skupia się m.in. na blokowaniu działania pewnych substancji, które są powiązane z reakcjami autoimmunologicznymi, takich jak m.in. czynnik martwicy nowotworów (TNF). Okazuje się jednak, że obniżać poziomy tych molekuł w organizmach chorych może nie tylko stosowanie leków, ale i całkowicie inne metody leczenia – na spotkaniu Annual European Congress of Rheumatology wspominano o tym, jaką rolę w leczeniu RZS odgrywać może stymulacja nerwu błędnego.

Reklama

W przeprowadzonych w przeszłości badaniach obserwowano, że nerw błędny ma zdolność ograniczania ilości produkowanych w organizmie cytokin i innych jeszcze substancji o działaniu prozapalnym. Leki, które stosowane są u chorych na RZS, wywierają podobne działanie – ich celem także jest ograniczenie ilości substancji promujących stan zapalny. Z tego powodu postanowiono sprawdzić, czy wzmocnienie reakcji przeciwzapalnej inicjowanej przez nerw błędny – poprzez jego elektrostymulację – może działać podobnie jak przyjmowane przez chorych leki.

W trakcie badań 14 pacjentom z RZS – u których leczenie 2 różnymi lekami nie doprowadziło do ustąpienia objawów choroby – implantowano niewielki stymulator nerwu błędnego. Później badanych podzielono na 3 grupy: jedna stanowiło grupę kontrolną, osoby należące do drugiej z nich podlegały elektrostymulacji raz dziennie, pacjenci z trzeciej grupy mieli zaś stymulowany nerw błędny 4 razy na dobę.

Okres trwania badań wynosił 12 tygodni. Ostatecznie okazało się, że u badanych, którzy poddawani byli elektrostymulacji nerwu błędnego, doszło do spadku stężenia prozapalnych cytokin o ponad 30%.

Elektrosymulacja nerwu błędnego – ze względu chociażby na jej koszty – raczej nie stanie się rutynową metodą leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Jeżeli jednak, przeprowadzone w przyszłości, szersze badania udowodnią jej skuteczność, to może się wtedy okazać, że będzie to opcja terapeutyczna odpowiednia dla tych chorych z RZS, u których z wykorzystaniem typowego leczenia nie udaje się uzyskiwać zadowalających rezultatów.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze