Zaloguj
Reklama

Styl życia nastolatków jest związany z ryzykiem ciężkich zakażeń meningokokowych

Autorzy: MacLennan J, Kafatos G, Neal K i wsp.
Styl życia nastolatków jest związany z ryzykiem ciężkich zakażeń meningokokowych
Fot. ojoimages
(5)

Styl życia młodzieży i ich warunki socjoekonomiczne są wyraźnie związane z ryzykiem nabycia nosicielstwa meningokoków. Szczególnymi czynnikami ryzyka są częste wizyty w pubach i dyskotekach, palenie papierosów oraz posiadanie partnera, z którym badany często się całuje.

Reklama

Nastolatki i młodzi dorośli są grupą wiekową szczególnie zagrożoną ciężkimi zakażeniami meningokokowymi (posocznica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Rozwój zakażenia jest często poprzedzony wcześniejszym nosicielstwem meningokoka w jamie nosowo-gardłowej chorego lub osób z jego najbliższego otoczenia. Niezbicie wykazano, że styl życia młodzieży i ich warunki socjoekonomiczne są wyraźnie związane z ryzykiem nabycia nosicielstwa meningokoków. Potwierdzają to wyniki niedawno opublikowanych dużych badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii. Badacze z Oxfordu zbadali wymazy z gardła wykonane u prawie 14 tysięcy nastolatków. Meningokoka wykryto u 16,7% badanych. Czynnikami ściśle związanymi z występowaniem w gardle tej groźnej bakterii były: częste wizyty w pubach i dyskotekach, palenie papierosów oraz posiadanie partnera, z którym badany często się całuje. Przy spełnieniu tych trzech kryteriów ryzyko nosicielstwa meningokoka wynosiło 32,8%, podczas gdy w grupie nie spełniającej żadnego z powyższych kryteriów ryzyko wynosiło zaledwie 7,8%.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze