Zaloguj
Reklama

Stosowanie toksyny botulinowej w bólach głowy

Autorzy: Evers S
Stosowanie toksyny botulinowej w bólach głowy
Fot. Pantherstock
(0)

Wzrasta liczba doniesień na temat stosowania toksyny botulinowej w bólach głowy. Autorzy prezentują wyniki badań dotyczące profilaktycznego stosowania toksyny botulinowej w bólach głowy z uwzględnieniem rozpoznania typu bólu oraz znamienności uzyskanych wyników.

Reklama

Według wyników aktualnych randomizowanych, kontrolowanych placebo, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, badań dotyczących profilaktycznego stosowania toksyny botulinowej w bólach głowy typu napięciowego oraz migrenie leczenie takie nie przynosi żadnego wymiernego efektu. Z kolei wyniki leczenia toksyną botulinową przewlekłych codziennych bólów głowy, w tym bólów spowodowanych nadużywaniem leków, są niespójne. Dalsze duże próby kliniczne mogą przynieść bardziej jednoznaczne wyniki.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Curr Opin Neurol 2006 Jun; 19(3) : 310 – 5

Reklama
(0)
Komentarze