Zaloguj
Reklama

Statyny we wtórnej profilaktyce udaru mózgu?

Autorzy: Parnetti L, Caso V, Lanari A, Saggese E, Sebastianelli M, Tayebati SK, Amenta F.
Statyny we wtórnej profilaktyce udaru mózgu?
Fot. ojoimages
(5)

Nieprawidłowy lipidogram jest czynnikiem ryzyka chorób serca. Takiej zależności nie udowodniono dla udaru mózgu.

Reklama

Statyny zmniejszają ryzyko udaru mózgu u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru (choroby serca, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze) nawet u osób z prawidłowym stężeniem cholesterolu we krwi. Statyny chronią przed udarem mózgu pacjentów, którzy przebyli zawał serca, natomiast nie zaobserwowano takiego wpływu u pacjentów, którzy przebyli udar mózgu w przeszłości. Wciąż brak dowodów na korzystny wpływ statyn we wtórnej profilaktyce udaru mózgu.

 

 

 

 

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze