Zaloguj
Reklama

Starość i radość

Autorzy: Redakcja serwisu
Starość i radość
Fot. Pantherstock
(5)
Świat się starzeje. Szacuje się, że w 2000 r. 10 % ludzkości stanowiły osoby powyżej 60. roku życia. Do 2050 r. grupa ta zwiększy się dwukrotnie i wyniesie ponad 2 miliardy osób. Co czwarty Polak będzie wówczas emerytem.
Reklama
Starzenie się społeczeństw i „oswajanie” starości staje się wyzwaniem XXI wieku. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera zachowanie sprawności umysłowej gwarantującej aktywność zawodową i społeczną do późnych lat życia. Zgodnie z opiniami ekspertów głównym zagrożeniem dobrej kondycji psychicznej osób w podeszłym wieku są zaburzenia procesów poznawczych, które nieleczone prowadzą do otępienia.
 
Szacuje się, że obecnie w Polsce około 400 tysięcy osób cierpiących na otępienie. Lekarze podkreślają, że jest ono jedną z głównych przyczyn inwalidztwa ludzi starszych. Usprawnienie funkcji poznawczych oraz powstrzymanie procesu rozwoju otępienia jest możliwe. Wczesne rozpoznanie oraz rozpoczęcie odpowiedniej terapii może prowadzić do satysfakcjonujących wyników, włącznie z całkowitym powstrzymaniem, a nawet cofnięciem rozwoju objawów zespołów otępiennych. Warunkiem jest jednak czujność lekarzy, seniorów oraz najbliższego otoczenia na skargi pacjentów dotyczące: trudności w przypominaniu sobie nazwisk i imion poznanych osób, numerów PIN, numerów telefonów, gubienia przedmiotów, mylenia terminów, konieczności
częstego korzystania z notatek czy widocznych zaburzeń koncentracji.
 
W czerwcu br. rusza kampania 4 Przykazanie, której celem jest wzbudzenie czujności oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na powszechne problemy osób starszych spowodowane zaburzeniami procesów poznawczych: samotność, wyobcowanie i spadek poczucia własnej wartości.
 
Akcja skierowana jest do dorosłych Polaków – dzieci i wnuków seniorów, aby w myśl uniwersalnego i ponadczasowego czwartego przykazania Dekalogu, zaczęli dostrzegać potrzeby ludzi w podeszłym wieku: życie w poczuciu szacunku i godności. W ramach prowadzonej kampanii uruchomiono serwis internetowy www.4przykazanie.pl, będący platformą wymiany i zdobywania informacji dotyczących zaburzeń pamięci i koncentracji związanych z wiekiem. Jego adresatami są opiekunowie, w tym dorosłe dzieci i wnuki starszych osób, ma szerzyć wiedzę tym zakresie.
 
Piśmiennictwo

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze