Zaloguj
Reklama

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia wobec potrzeb osób starszych

Małżeństwo
Fot. panthermedia
Małżeństwo
(0)

Jak donosi Ministerstwo Zdrowia, zwiększone zostaną nakłady na ochronę zdrowia do 6% PKB do 2024 roku. Zyska na tym głównie polityka senioralna. Stanowi ona jeden z priorytetów programu opracowanego przez obecnie rządzących i będzie realizowana w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, zdrowia czy dostosowania infrastruktury na wszelkich płaszczyznach do możliwości osób starszych. W Polsce notuje się coraz mniej urodzeń przy jednoczesnym wydłużaniu się życia jej mieszkańców. Polskie społeczeństwo starzeje się i w związku z tym z każdym rokiem będzie wzrastać liczba osób potrzebujących zarówno podstawowej, jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Reklama

Mając na uwadze powyższe przesłanki, Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić zmiany w systemie ochrony zdrowia polegające między innymi na zwiększeniu jego efektywności, poprawieniu jakości świadczonych usług i dostosowaniu tych usług przede wszystkim do potrzeb seniorów.

Ministerstwo zapewnia, że już poczyniło konkretne działania ku temu, by zredukować kolejki czekających na wizytę u lekarza. Wprowadzona przez nich sieć szpitali ma z kolei polepszyć funkcjonowanie organizacji udzielania usług opieki zdrowotnej przez przychodnie przyszpitalne i szpitale właśnie. Ministerstwo jest przekonane, że idea ta przyczyni się do zoptymalizowania liczby oddziałów specjalistycznych i pozwoli na skuteczną koordynację świadczeń, głównie z zakresu geriatrii.

Nieustannie rekrutuje się lekarzy geriatrów, których ilość od 2008 roku została podwojona. Obecnie pacjenci mogą korzystać z usług blisko 420 lekarzy ( kolejne 173 osoby w trakcie szkolenia) o tej specjalizacji w całej Polsce. By zachęcić przyszłych specjalistów do kształcenia się w tej dziedzinie medycyny, od 2003 roku rezydenci otrzymują większe wynagrodzenie podczas wyboru profesjonalizacji. Równie chętnie lekarze, którzy już posiadają tytuł specjalisty, wybierają geriatrię, mogą ukończyć szkolenie w trybie przyspieszonym.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada również okazanie wsparcia świadczeniodawcom w opracowywaniu i wdrażaniu procedur oceny zdrowia pacjenta w odpowiednim wieku, tj. po 60. roku życia. Prace nad schematem usprawniającym diagnostykę i leczenie seniorów trwają w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Osoby, które ukończyły 75 lat, mogą ponadto korzystać z bezpłatnych leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje (by wyjść tej grupie społecznej naprzeciw), że lista farmaceutyków wciąż jest poszerzana. Pełny wykaz medykamentów znajduje się pod adresem podanym w linku: http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/. Dla wygody pacjentów leki refundowane mogą zostać przepisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki medycznej i lekarza wypisującego recepty dla siebie bądź rodziny.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze