Zaloguj
Reklama

Sport - zdrowie dla mózgu!

Aktywnośc fizyczna u seniorów
Fot. pantherstock
Aktywnośc fizyczna u seniorów
(0)

Niezależnie od wieku w jakim jest człowiek, aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na cały organizm człowieka. Jak się pokazują wyniki badań prowadzone przez naukowców z Sydney, trening siłowy, mający na celu wzmocnienie siły mięśniowej, wspomaga także funkcjonowanie mózgu oraz jego zdolności poznawczych. Dodatkowo, jak potwierdzają testy, efekty tego typu treningu utrzymują się nawet do roku po zakończeniu ćwiczeń.

Reklama

Czy wiek może być przeszkodą by rozpoczynać trening siłowy? Jak wskazują najnowsze doniesienia naukowców z Sydney – nie. Prowadzone przez nich badania, opublikowane w „American Geriatrics”, pokazały, że poprawa siły mięśniowej, może mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie i pracę mózgu. Badaniu zostały poddane osoby dorosłe, u których stwierdzone zostały łagodne zaburzenia poznawcze, które charakteryzują się zaburzeniami otępiennymi, co jednak nie powoduje u chorujących braku możliwości samodzielnego funkcjonowania. Zazwyczaj zaburzenia te dotykają osób starszych, a jak wskazują statystyki, co roku cierpiących z tego powodu przybywa. Wyniki jakie otrzymano, pokazują związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy wzrostem siły mięśni, dostosowujących się do określonego rodzaju treningu, a poprawą funkcji mózgu. Innymi słowy – im osoba stawał się silniejsza, tym lepiej pracował jej mózg.

W trakcie badania, próbom poddawano 100 osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, które podzielone były na 4 grupy, z których każda miała opracowany inny program ćwiczeń. W programie treningowym znalazły się ćwiczenia oporowe lub rozciągające siedzące oraz ćwiczenia funkcji mózgu. Po określonym czasie, osoby poddano ocenie funkcji mózgu, zgodnie ze skalą używaną do diagnozowania zaburzeń poznawczych w chorobie Alzheimera i wyciągnięto na ich podstawie wnioski, iż osoby u których w toku ćwiczeń kładziono nacisk na zwiększenie masy ciała i siły mięśniowej, znacznie poprawiły swoje wyniki w badaniu funkcji poznawczych. Co więcej, efekty te utrzymywały się jeszcze w roku po zakończeniu sesji treningowych.

Jak widać, by mózg był zdrowy, a jego zdolności poznawcze były na najwyższym poziomie, konieczne jest podjęcie aktywności fizycznej i uprawianie sportu. Ważne jednak by być konsekwentnym – regularnie ćwiczyć i wybierać ćwiczenia o większej intensywności. [1]

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze