Zaloguj
Reklama

Skrupulatność a ryzyko rozwoju choroby Alzheimera

Skrupulatność a ryzyko rozwoju choroby Alzheimera
Fot. Pantherstock
(5)

W październikowym wydaniu Archives of General Psychiatry (JAMA/Archives) opublikowano wyniki dwunastoletniego prospektywnego badania kohortowego prowadzonego przez R.S. Wilsona i wsp., w którym oceniano wpływ cechy osobowości jaką jest skrupulatność na ryzyko rozwoju choroby Alzheimera (AD).

Reklama

Badanie prowadzono wśród 997 katolickich zakonnic, braci zakonnych oraz księży bez cech otępienia w momencie rozpoczęcia badania. Poziom skrupulatności u każdego z nich oceniano przy użyciu narzędzia badawczego składającego się z 12-pytań punktowanych od 1-5 (maksymalna liczba punktów 48).

Średnia liczba uzyskanych punktów wyniosła 34. W czasie 12-letniej obserwacji u 176 osób rozpoznano AD. Po uwzględnieniu wieku, płci, wykształcenia, innych cech osobowości, aktywności fizycznej, czynników naczyniowych i innych, wysoki poziom skrupulatności (punktacja powyżej 90 percentyla) wiązał się z 89% redukcją ryzyka rozwoju AD w porównaniu do osób z jego niskim poziomem (poniżej 10 percentyla).

 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Robert S. Wilson; Julie A. Schneider; Steven E. Arnold; Julia L. Bienias; David A. Bennett

    Conscientiousness and the Incidence of Alzheimer Disease and Mild Cognitive Impairment. Arch Gen Psychiatry. 2007;64:1204-1212.

Reklama
(5)
Komentarze