Zaloguj
Reklama

Skolioza u dziewcząt – wpływ na sprawność i ogólny stan zdrowia

Siłownia
Fot. ojoimages
Siłownia
(4)

Umiarkowane skrzywienie boczne kręgosłupa upośledza sprawność fizyczną nastolatek.

Reklama

Skolioza idiopatyczna (o nieznanej przyczynie) może upośledzać sprawność nie tylko narządu ruchu, ale również układu krążenia i oddechowego. Dariusz Czaprowski z Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego i współpracownicy poddali niedawno badaniom prawie sto dziewcząt w wieku od 10 do 18 lat, z których większość miała omawianą wadę postawy, a reszta stanowiła tzw. grupa kontrolną.

Zgodnie z publikacją w internetowym wydaniu czasopisma „European Spine Journal” w czasie ćwiczeń na ergometrze rowerowym (tzw. „stacjonarnym rowerze”) zużycie tlenu i moc (praca wykonana w jednostce czasu) rozwijana przez organizmy uczestniczek eksperymentu z umiarkowaną skoliozą były wyraźnie niższe, niż wartości tych wskaźników charakteryzujące zdrowe nastolatki. Lekkie skrzywienie boczne nie wiązało się z obniżeniem wartości omawianych parametrów.

Długość odcinka kręgosłupa objętego skoliozą miała wpływ na ruchomość klatki piersiowej, natomiast liczba krzywizn patologicznych – na prawdopodobieństwo pogarszania się wady i w konsekwencji na ryzyko powikłań ze strony układu krwionośnego i oddechowego. Wyniki te mają szczególne znaczenie wobec faktu, że obniżenie sprawności fizycznej w młodym wieku wiąże się z pogorszeniem stanu zdrowia w okresie dorosłości i starości.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • European Spine Journal DOI 10.1007/s00586-011-2068-z

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze