Zaloguj
Reklama

Rozpoznanie lekkich urazów głowy w populacji dziecięcej

Autorzy: Boran BO, Boran P, Barut N, Akgun C, Celikoglu E, Bozbuga M
Rozpoznanie lekkich urazów głowy w populacji dziecięcej
Fot. Pantherstock
(5)

Około 5 milionów dzieci przyjmowanych jest corocznie w oddziałach ratunkowych z powodu urazów głowy; około 80% tych przypadków jest rozpoznawanych jako lekkie urazy głowy. Z powodu tak znacznej liczby pacjentów oraz niewielkiej liczby zmian wewnątrzczaszkowych w tej grupie dzieci wykonywanie tomografii komputerowej w u każdego dziecka po urazie głowy stanowi istotny problem ekonomiczny.

Reklama

Celem badania było określenie parametrów klinicznych oraz radiologicznych, które mogą być związane z uszkodzeniami wewnątrzczaszkowymi w grupie dzieci po lekkich urazach głowy. Badaniem objęto 421 pacjentów ocenionych w skali Glasgow na 15 punktów oraz nie prezentujących żadnych ogniskowych deficytów neurologicznych. Częstość występowania urazów wewnątrzczaszkowych określono na 8,8%, czułość badania radiologicznego na 43,2%, a specyficzność na 93%. Obrażenia wewnątrzczaszkowe stwierdzono u 28,9% pacjentów z linijnymi pęknięciami czaszki.

Jedynymi czynnikami klinicznymi związanymi ze wzrostem częstości zmian wewnątrzczaszkowych były drgawki oraz utrata świadomości. Objawy takie jak wymioty, bóle głowy, wiek, płeć, uszkodzenia tkanek głowy nie były związane z wyższym ryzykiem zmian wewnątrzczaszkowych. Po wyłonieniu pacjentów, którzy po urazie prezentowali utratę świadomości lub napady, częstość występowania uszkodzeń wewnątrzczaszkowych wynosiła 4,1%, a interwencji neurochirurgicznej wymagało 1,8% dzieci.

Tomografia komputerowa jest złotym standardem u dzieci po lekkich urazach głowy i powinna być wykonana u każdego dziecka nawet, jeśli nie prezentuje ono żadnych objawów pourazowych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatr Neurosurg 2006; 42 (4) : 203 – 7

Reklama
(5)
Komentarze