Zaloguj
Reklama

Rozpoczęto kamapanię przeciw dyskryminacji osób chorujących na stwardnienie rozsiane

Autorzy: Piotr Kurzac
Rozpoczęto kamapanię przeciw dyskryminacji osób chorujących na stwardnienie rozsiane
Fot. Pantherstock
(0)

Według aktualnych danych tylko 2% osób chorujących w Polsce na stwardnienie rozsiane ma zapewniony dostęp do nowoczesnego i adekwatnego leczenia obejmującego farmakoterapię, rehabilitację i wsparcie psychospołeczne, co sytuuje nasz kraj na ostatnim miejscu pośród krajów Wspólnoty Europejskiej.

Reklama

Dane te podano na konferencji prasowej zorganizowanej w ramach inauguracji ogólnopolskiej kampanii "SyMfonia Serc". Jej organizatorzy dążą do skutecznej poprawy standardów leczenia tej przewlekłej i inwalidyzującej choroby oraz zmiany stygmatyzujących stereotypów społecznych na jej temat. Obecny na konferencji wiceminister zdrowia Marek Twardowski zapewniał, że w bieżącym roku rozpocznie starania zmierzające do realizacji Narodowego Programu Leczenia Chorych na SM, którego projekt istnieje od 2005 r., lecz jak dotąd nie podjęto jeszcze żadnych działań w tym kierunku. Z okazji kampanii sekretarz generalny Europejskiej Platformy SM (EMSP) Christoph Talheim przygotował specjalny dokument, w którym podkreślił, że w Polsce paradokalnie proporcjonalnie największa w stosunku do liczby ludności grupa osób cierpiących na to schorzenie ma najmniejszy dostęp do terapii immunomodulacyjnej zatwierdzonej przez Parlament Europejski w 2003 r (2% w porównaniu z 25-40% w innych krajach UE). Przyczyniają się do tego m. in. refundowanie tej procedury leczniczej tylko przez ograniczony czas i kryteria dyskwalifikujące wielu pacjentów ubiegających się o kontynuację terapii. Skutkuje to tym, że po 2-3 latach skutecznego leczenia często są oni zmuszeni je zakończyć, co skazuje ich na pogłębienie przebiegu choroby i stopniową inwalidyzację.
Rozpoczęciu akcji towarzyszy otwarcie w Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim wystawy fotograficznej "Polski świat SM" obrazującej rzeczywistość, w której przyszło żyć polskim chorym. Ponadto 7 września w Warszawie na Mariensztacie odbył się koncert "SyMfonii serc".

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze