Zaloguj
Reklama

Rodzaje leczenia w udarze- czym jest neuroprotekcja?

Rezonans magnetyczny
Fot. Panthermedia
Rezonans magnetyczny
(2)

Udar mózgu jest chorobą, zagrażającą zdrowiu i życiu pacjenta. Wyróżnia się dwa rodzaje udarów: niedokrwienny (występuje w 80-85% przypadkach) oraz krwotoczny (stanowi około 15% przypadków). W przypadku udaru, bardzo ważną kwestią jest jak najszybsza diagnoza oraz włączenie odpowiedniego leczenia. 

Reklama

W przypadku udaru niedokrwiennego jedną z metod leczenia jest leczenie trombolityczne (kluczową rolę odgrywa rozpuszczenie skrzepliny), może być ono zastosowane przed upływem ok. 4,5 godzin od momentu zachorowania. W przypadku udaru krwotocznego, stosowane są procedury, których celem jest niedopuszczenie do ponownego krwawienia. Zachowawcze leczenie udaru polega na utrzymywaniu wszystkich funkcji życiowych pacjenta, terapii schorzeń współistniejących oraz włączeniu kompleksowej rehabilitacji. Ostatnio, bardzo dużo mówi się o leczeniu neuroprotekcyjnym, pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. W badaniach eksperymentalnych wykorzystywany jest związek- NA-1 (Tat-NR2B9c). Jest to inhibitor postsynaptycznego białka PSD-95 o właściwościach neuroprotekcyjnych. Konieczne są jednak dalsze badania.

Piśmiennictwo
Reklama
(2)
Komentarze