Zaloguj
Reklama

Rezerwa poznawcza i choroba Alzheimera

Autorzy: Stern Y
Rezerwa poznawcza i choroba Alzheimera
Fot. ojoimages
(5)

Badania epidemiologiczne sugerują, że u osób z wyższym ilorazem inteligencji, poziomem wykształcenia, lepszymi warunkami życia oraz aktywnie spędzających czas wolny ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera jest niższe.

Reklama

Koncepcja rezerwy poznawczej ( ang. cognitive reserve, CR ) zakłada, że istnieją indywidualne różnice w sposobie przetwarzania informacji, a to prowadzi do różnej „odporności” na związane z wiekiem zmiany degeneracyjne w obrębie mózgu. Różnice te mogą przybierać dwojakie formy. W pierwszej z nich rezerwa neuronów, to jest sieć neuronów funkcjonujących bardziej efektywnie lub mających większą objętość, może być bardziej oporna na niszczenie. W teorii kompensacyjnej alternatywne sieci neuronalne mogą uzupełniać funkcję tych, które uległy zniszczeniu. Badania neuroobrazowe zaczynają stwarzać możliwość identyfikacji substratu rezerwy poznawczej. Stwarza to dogodny model do dalszych badań dotyczących fazy przedklinicznej choroby oraz badań nad możliwościami terapii, ponieważ rezerwa poznawcza może modulować obraz kliniczny choroby Alzheimera.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Alzheimer Dis Assoc Disord 2006;20(2) : 112 – 7

Reklama
(5)
Komentarze