Zaloguj
Reklama

Przezczaszkowa stymulacja mózgu nową strategią poprawy sprawności u pacjentów po udarze mózgowym?

Autorzy: Friedhelm C Hummel, Leonardo G Cohen
Przezczaszkowa stymulacja mózgu nową strategią poprawy sprawności u pacjentów po udarze mózgowym?
Fot. ojoimages
(0)

Upośledzenie ruchowe u pacjentów po udarze mózgowym może mieć duży wpływ na stan fizyczny i psychiczny pacjenta, a także oddziaływać niekorzystnie w kontekście socjalno-bytowym. Mimo, iż od lat istnieje wiele metod leczenia rehabilitacyjnego, przeprowadzone w ostatnim czasie badania na zwierzętach dowodzą, że bezpośrednia stymulacja nadtwardówkowa pierwszorzędowej kory ruchowej, otaczającej ognisko udarowe w uszkodzonej półkuli, powoduje zmniejszenie dysfunkcji motorycznej u pacjentów po udarze.

Reklama

W badaniach na ludziach wykazano, że przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) oraz stymulacja prądem stałym, wywołują wzrost pobudliwości w obrębie uszkodzonej półkuli mózgowej, zmniejszając ją jednocześnie w półkuli niezmienionej. Przekłada się to na poprawę sprawności ruchowej pacjentów po udarze w zakresie wykonywania ruchów dowolnych. Autorzy sugerują, iż mechanizmem za to odpowiedzialnym jest zmniejszenie hamującego oddziaływania półkuli zdrowej na półkulę mózgu dotkniętą udarem. Zaproponowana metoda wydaje się być warta dokładniejszego rozpatrzenia w badaniach wieloośrodkowych.

 

 

 

 

 

 

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Dr n. med. Ilona Kopyta

Źródło tekstu:

  • Lancet Neurol. 2006 Aug;5(8):708-712

Reklama
(0)
Komentarze