Zaloguj
Reklama

Przewlekła migrena – porównanie podejść psychoterapeutycznych

Terapia, psychoterapia
Fot. ojoimages
Terapia, psychoterapia
(1)

Psychoterapia oparta na akceptacji podobnie skuteczna jak kognitywno-behawioralna.

Reklama

Ból (na przykład migrenowy) określa się jako przewlekły, jeżeli ma charakter uporczywy lub nawracający i trwa co najmniej trzy miesiące. Jedną z metod pomocy takim pacjentom jest psychoterapia. Ernst T. Bohlmeijer i współpracownicy z Uniwersytetu Twente w Enschede (Holandia) dokonali niedawno przeglądu i metaanalizy publikacji dotyczącej tej tematyki.

Jak podano w marcowym numerze czasopisma „Pain”, 37 procent spośród pacjentów z przewlekłym bólem doznało jego złagodzenia w efekcie poddania się psychoterapii opartej na akceptacji. Należały do nich: program redukcji stresu za pomocą uważności (mindfulness-based stress reduction program) oraz terapia akceptacji i zaangażowania (acceptance and commitment therapy – ACT). Osłabienie objawów depresji nastąpiło w 32 procentach przypadków.

Wyniki te okazały się nie być lepsze niż w przypadku terapii kognitywno-behawioralnej. Wszystkie omawiane metody psychoterapii są wobec siebie rozsądnymi alternatywami. Badacze sygnalizują potrzebę przeprowadzenia dalszych badań i analiz dotyczących tej tematyki.

Piśmiennictwo
Reklama
(1)
Komentarze