Zaloguj
Reklama

Przebieg kliniczny padaczki lekoopornej u dzieci : kontrola 3-6 letnia 67 pacjentów, którzy otrzymywali dietę ketogenną krócej niż rok.

Autorzy: Marsh EB, Freeman JM, Kossoff EH et al.
Przebieg kliniczny padaczki lekoopornej u dzieci : kontrola 3-6 letnia 67 pacjentów, którzy otrzymywali dietę ketogenną krócej niż rok.
Fot. Pantherstock
(0)

Celem badania była ocena kontroli padaczki u dzieci z trudnymi do opanowania napadami, które otrzymywały dietę ketogenną krócej niż rok.

Reklama

Do badania zakwalifikowano 150 dzieci, u których dieta ketogenna została włączona zgodnie z protokołem Hopkinsa. W okresie od 3 do 6 lat po włączeniu diety rodziny  skontaktowano się telefonicznie z rodzinami wszystkich tych pacjentów. W ten sposób uzyskano informacje na temat aktualnej kontroli napadów u dziecka, stosowanego leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego. Spośród całej grupy 150 dzieci aż 67 zakończyło leczenie dietetyczne po mniej niż roku od jego włączenia.  Wśród nich z kolei dziesięcioro poddano leczeniu chirurgicznemu padaczki, a u trojga zastosowano stymulator nerwu błędnego. Dzieci  leczone zabiegowo miały znacząco lepszą kontrolę napadów w porównaniu z tymi otrzymującymi jedynie leczenie farmakologiczne. Lepszą kontrolę napadów stwierdzono także u dzieci, które dobrze zareagowały na dietę ketogenną, nawet jeśli zakończyły jej stosowanie po okresie krótszym niż rok.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Epilepsia 2006; 47(2) : 425 – 30

Reklama
(0)
Komentarze