Zaloguj
Reklama

Promieniowanie jonizujące a udar

Promieniowanie jonizujące a udar
Fot. Pantherstock
(0)

Ryzyko udaru jest większe w przypadku napromieniowania.

Reklama

Od pewnego czasu przypuszczano, że umiarkowane dawki promieniowania jonizującego zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń kardiologicznych, w tym również udaru. Yukiko Shimizu i współpracownicy z Fundacji Badań nad Skutkami Promieniowania w Nagasaki (Japonia) przeprowadzili niedawno badania z udziałem kilkudziesięciu osób, które przeżyły wybuch bomby atomowej.

Zgodnie z publikacją w numerze czasopisma „British Medical Journal” z 14 stycznia odsetek przypadków udaru okazał się być stosunkowo niewielki dla niewielkich dawek promieniowania, nie odnotowano jednak wyraźnego progu. Ponieważ efekt radiacji był wyraźny już dla poziomu poniżej jednego greja, wynik ten ma istotne znaczenie dla oceny ryzyka związanego z procedurami takimi, jak tomografia komputerowa czy radioterapia.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze