Zaloguj
Reklama

Prawo jazdy z padaczką

Jazda samochodem
Fot. ojoimages
Jazda samochodem
(0)

Osoby chorujące na padaczkę mają możliwość uzyskania prawa jazdy po wcześniejszej konsultacji neurologicznej, w celu określenia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Reklama
W przypadku osoby ubiegającej się o prawo jazy kategorii A, B, B1, B+E, T albo już posiadającej prawo jazdy tych kategorii, można wydać zezwolenia lub przedłużyc ważność dokumentu w przypadku:
 
- osoby przyjmującej leki przeciwpadaczkowe, po przedstawieniu opinii neurologicznej potwierdzającej brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia. Po tym okresie osoba podlega badaniom kontrolnym co pół roku przez okres dwóch lat, następnie co rok przez kolejne 3 lata, a potem w zależności od wskazań lekarskich
 
- osoby, która  miała pierwszy w życiu napad padaczkowy - po przedstawieniu opinii neurologicznej potwierdzającej 12 miesięczny okres bez napadów
 
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdem jest wystąpienie napadu
padaczkowego w ciągu ostatnich dwóch lat choroby.
 
Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E albo posiadająca prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, u której kiedykolwiek rozpoznano padaczkę bądź kiedykolwiek wystąpił napad o symptomatologii padaczkowej, nie może być uznana za zdolną do prowadzenia tych pojazdów.
 
Kategorycznie zakazane jest także, uznanie za zdolną do kierowania pojazdami w ramach obowiązków służbowych.
Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze