Zaloguj
Reklama

Powiązanie pomiędzy wrodzonym zespołem wydłużonego QT a padaczką

Powiązanie pomiędzy wrodzonym zespołem wydłużonego QT a padaczką
Fot. ojoimages
(0)

Zespół wydłużonego QT (LQTS) manifestuje się zwykle występowaniem omdleń, napadów padaczkowych lub nagłym zgonem.

Reklama

Zdarza się, że u pacjentów z LQTS diagnozowana jest padaczka i włączane jest leczenie przeciwpadaczkowe. Gen KCNH2 odpowiedzialny za wystąpienie typu 2 LQTS aktywuje kanał potasowy aktywny w obrębie astrocytów hipokampa. W wydaniu online czasopisma Neurology zamieszczono wyniki badania w którym testowano hipotezę zakładającą, że „fenotyp padaczkowy” występuje częściej u chorych z typem 2 LQTS.

Po przeanalizowaniu historii chorób 343 pacjentów ze zdiagnozowanym klinicznie zespołem wydłużonego QT stwierdzono, że wśród osób z potwierdzonym typem 2 LQTS znacząco częściej występowały napady padaczki (36/77, 47%)  w porównaniu do typu 1 (16/72, 22%, p < 0.002) oraz typu 3 (7/28, 25%, p <0.05).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • N. Johnson, N. Hofman, C. M. Haglund, G. D. Cascino, A. A.M. Wilde, and M. J. Ackerman
    Identification of a possible pathogenic link between congenital long QT syndrome and epilepsy Neurology published November 26, 2008 as doi:10.1212/01.wnl.0000335760.0

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze