Zaloguj
Reklama

Pierwszy napad padaczkowy – jak pierwszodobowa liczebność napadów wpływa na późniejsze rokowanie?

Autorzy: Lay Kun Kho, ND Lawn, JW Dunne, J Linto
Pierwszy napad padaczkowy – jak pierwszodobowa liczebność napadów wpływa na późniejsze rokowanie?
Fot. Pantherstock
(0)

W badaniu dokonano analizy porównawczej dwóch grup chorych z pierwszym napadem padaczkowym w wywiadzie.

Reklama

Porównywano rokowanie i cechy kliniczne z tym związane. Pierwszą grupę stanowiło 72 dorosłych pacjentów z pojedynczym napadem padaczkowym w ciągu pierwszej doby. Drugą grupę stanowiło 425 pacjentów, u których poza pierwszym napadem stwierdzono dodatkowo inne, dyskretne zjawiska napadowe w ciągu 24h od wystąpienia pierwszego epizodu. Dowiedziono, że wśród pacjentów z grupy drugiej nie dochodzi w przyszłości do częstszych nawrotów czynności napadowej w stosunku do pacjentów z jednym napadem, bez względu na sposób leczenia i etiologię napadu. Dlatego też, z klinicznego punktu widzenia, pacjentów z wielokrotnymi napadami padaczkowymi w ciągu 24h należy traktować na równi z pacjentami, u których wystąpił pierwszy napad w postaci izolowanej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Neurology 2006;67:1047-1049

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze