Zaloguj
Reklama

Patronat Medforum: Specyfika Procedur Zamówień Publicznych W Służbie Zdrowia I W Farmacji

Patronat Medforum: Specyfika Procedur Zamówień Publicznych W Służbie Zdrowia I W Farmacji
Fot. medforum
(5)

Partonat Medforum

Seminarium Centrum Edukacji Medycznej
Specyfika Procedur Zamówień Publicznych W Służbie Zdrowia I W Farmacji
Prawne I Praktyczne Wskazówki Dla Zamawiajacych

Reklama

 

 

Program:

 

19-20 czerwca 2007 r. (Wierzba – Dom Pracy Twórczej PAN)

I dzień – 19 czerwca (wtorek)

13:00 Rozpoczęcie rejestracji, bufet

15:00 Otwarcie obrad i przedstawienie założeń programowych

15:15 Wykład wprowadzający:

Specyfika praktyki zamówień publicznych w służbie zdrowia i stosowane mechanizmy praktyczne. Warunki stawiane oferentom i kryteria oceny ofert na zakup leków i dostawy sprzętu medycznego. Studium przypadków. Normalizacji a prawo zamówień publicznych, zagrożenie dla rynku zamówień publicznych w ochronie zdrowia w świetle art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • Wprowadzenie w specyfikę I części wykładu.
 • Przedstawienie studium postępowania o zamówienie publiczne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie: „Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii z Salą Wybudzeń oraz z zintegrowanym systemem monitorowania aparatury medycznej i sygnałów życiowych i wspomagania zarządzania wraz z systemem niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej”.
 • omówienie wyjątków ze SIWZ;
 • omówienie przebiegu postępowania do momentu złożenia ofert;
 • omówienie oceny ofert oraz przebiegu postępowania po złożeniu ofert.
 • Porównanie przebiegu postępowania w WSZ w Koninie z przebiegiem postępowaniem w WSZ w Warszawie:„Dostawa kompleksowego wyposażenia w sprzęt medyczny dla OIT wraz z zintegrowanym systemem monitorowania aparatury medycznej i sygnałów życiowych zapewniających ich przetwarzanie i archiwizację oraz dostawę i wdrożenie systemu do wspomagania zarządzania OIT”.
 • Podsumowanie I części wykładu.
 • Wprowadzenie w specyfikę II części wykładu.
 • Omówienie zagadnień normalizacji europejskiej.
 • Omówienie zagadnień normalizacji krajowej.
 • Wpływ normalizacji na rynek zamówień publicznych.
 • Zagrożenia płynące z art. 30 ustawy PZP na przebieg postępowań o zamówienie publiczne.
 • Tematyka normalizacyjna dotycząca ochrony zdrowia, obecnie regulowana w Europejskim i Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
 • Podsumowanie II części wykładu.

Edward Byczyński, Prezydent Stowarzyszenia HL7 Polska, Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Członek Komitetu Technicznego nr 251 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, CIO i CSO w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie

 

16:45 Wykład i dyskusja: Doświadczenia z praktyki stosowania prawa o zamówieniach publicznych w branży farmaceutycznej

 • Wybrane wyłączenia przedmiotowe
 • Specyfika zamówień na usługi
 • Szacunkowa wartość zamówień bez CPV
 • Dostawy i usługi powtarzające się okresowo, dzielenie zamówień na części
 • Sposób opisywania zamówienia
 • Dopuszczalne wymagania co do zamawianych produktów.

Mecenas Eliza Niewiadomska, dyrektor Departamentu Prawnego UZP, zastępca dyrektora Działu Prawnego Computerland S.A.

18:00 Przerwa

18:15 Wykład : Zamówienia publiczne w praktyce funkcjonowania jednostki ochrony zdrowia – gdzie kończy się prawo, a zaczyna brak rozsądku

Zaproszenie do poprowadzenia wykładu skierowane zostało do Janusza Atłachowicza, wiceprezesa Stowarzyszenia Pracodawców Ochrony Zdrowia, dyrektora szpitala powiatowego w Rawiczu

19:00 Zakończenie plenarnej części I dnia seminarium, sesje konsultacyjne dla zainteresowanych

20:30 Kolacja

II dzień – 20 czerwca (środa)

09:30 Sesja warsztatowa (wykład i konsultacje na bieżąco). Wykład wzbogacony będzie o przykłady konkretnych sytuacji i rozwiązań stosowanych przez zaproszonych specjalistów.

 • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Co przyniosły nowe regulacje? Gdzie występuje ryzyko?
 • Wybór trybu postępowania - wady i zalety poszczególnych trybów.
 • Przygotowanie dokumentacji SIWZ .Opis przedmiotu zamówienia i odnoszące się do niego warunki. Istotne postanowienia umowy.
 • Tryb uzupełnień i zmian SIWZ (zakres, pytania do SIWZ, tryb odpowiedzi).
 • Publikacja i ogłoszenia postępowania (co i gdzie publikować, terminy i zasady liczenia terminów). Wadliwość ogłoszenia – granica pomiędzy unieważnieniem postępowania a sprostowaniem.
 • Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia – na co należy zwrócić uwagę przy jego opisie.
 • Rozstrzygnięcia w trybie przetargowym – ocena i wybór oferty, uzupełnienie dokumentów. Warunki unieważnienia postępowania.
 • Reagowanie na protesty, odwołania i inne podobne działania ze strony wykonawców (terminy, podstawy, skutki. Odwołania i skargi – przystąpienia do postępowania protestacyjnego.
 • Poza przetargowe możliwości zakupów i inwestycji.
 • Aukcje i przetargi elektroniczne.
 • Audyt procedur przetargowych.
 • Orzecznictwo sądowe.

dr Wojciech Kaliński i Bartłomiej Wachta (Kancelaria Radców Prawnych Kuczek,Maruta i Wspólnicy)

14:30 Zakończenie programu seminarium, wręczenie certyfikatów

15:00 Obiad i odjazd autokaru do Warszawy

Szczegółowe informacje: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2007/spzp/index.php

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza:
Formularz rejestracji: https://www.cpi.com.pl/imprezy/2007/spzp/formularz_zgloszeniowy.php

oraz otrzymanie potwierdzenie udziału

 

Biuro organizatora:
Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o
ul. Międzyborska 50
04 -041 Warszawa 
tel. /22/ 871 85 51
Fax. /22/ 871 85 56 
http://www.cpi.com.pl/

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Centrum Promocji Informatyki

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze