Zaloguj
Reklama

Padaczka – rola nieprawidłowości w działaniu kanałów jonowych

Badanie próbek pod mikroskopem
Fot. panthermedia
Badanie próbek pod mikroskopem
(5)

Nadmierna wrażliwość i poziom jednoczesności reakcji kanałów jonowych odpowiadają za napady padaczki.

Reklama

Kanały jonowe są wbudowanymi w błony komórkowe białkami mające zdolność do kontrolowanego przepuszczania jonów. Erik Fransén i Jenny Tigerholm z Królewskiego Instytutu Technologii w Sztokholmie (Szwecja) przeprowadzili niedawno teoretyczne i eksperymentalne badania nad rolą tych cząsteczek w procesach powodujących napady padaczki.

Zgodnie z publikacją w numerze czasopisma „Biophysical Journal” z 19 października procesami prowadzącymi do ataków omawianej choroby okazały się być: nadmierna wrażliwość kanałów jonowych jednej komórki nerwowej na sygnały dochodzące poprzez szczelinę synaptyczną z drugiego neuronu oraz nadmierny poziom zsynchronizowania tych reakcji w czasie. W efekcie dochodzi do nadmiernych, gwałtownych i samorzutnych wyładowań elektrycznych w mózgu wywołujących napady padaczki.

Wyniki uzyskane przez Franséna i Tigerholma mogą zostać wykorzystane do lepszego zrozumienia różnych chorób mózgu i innych narządów, takich jak trzustka czy serce (w szczególności dotyczy to migotania przedsionków).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Biophysical Journal, Volume 101, Issue 8, 1871-1879

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze