Zaloguj
Reklama

Padaczka lekooporna – skuteczność stymulacji mózgu

Mózg
Fot. panthermedia
Mózg
(5)

Stymulacja mózgu obniża częstość napadów i poprawia jakość życiu przy jednoczesnym niskim ryzyku skutków ubocznych.

Reklama

Od dłuższego czasu uznaną metodą leczenia choroby Parkinsona i drżenia samoistnego jest stymulacja mózgu – poddawanie odpowiednich części tego narządu impulsom elektrycznym kontrolowanym przez wszczepiony do ciała pacjenta komputer. Aby sprawdzić, czy w podobny sposób można uwolnić od napadów padaczki osoby, którym nie pomagają leki, a którzy nie kwalifikują się do operacji usunięcia części mózgowia, Jason M. Schwalb i współpracownicy z Systemu Zdrowotnego Henry’ego Forda w Detroit (USA) poddali niedawno badaniom prawie dwustu takich pacjentów.

Zgodnie z publikacja północnoamerykańskiej Administracji Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration – FDA) wszystkim uczestnikom eksperymentu wszczepiono elektrody do jednego lub dwóch obszarów mózgu, w których rozpoczynały się ataki. Prawie połowę z nich na drodze losowania przydzielono do grupy rzeczywiście leczonych za pomocą neurostymulacji. W ich przypadku częstotliwość napadów spadła średnio o 37,9 procent.

Pozostali uczestnicy stanowili tzw. grupę kontrolną. Byli oni na początku „oszukiwani” – przez wszczepione elektrody nigdy nie przepływał prąd elektryczny ze stymulatora. Częstotliwość ataków padaczkowych spadła jedynie o średnio 17,3 procent. Włączenie stymulatorów przyniosło poprawę również tym chorym. Wszystkie badane osoby doznały poprawy jakości życia. Skutki uboczne występowały tak samo często w obydwu grupach uczestników eksperymentu.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze