Zaloguj
Reklama

Padaczka lekooporna – korzyści z operacji neurochirurgicznych

Chirurg, operacja
Fot. ojoimages
Chirurg, operacja
(0)

Wycięcie przedniej i środkowej części płata skroniowego uwalnia od ataków znaczną część pacjentów z padaczką lekooporną.

Reklama

Około jedna trzecia ludzi chorych na padaczkę dalej doświadcza napadów tej choroby pomimo przyjmowania leków przeciwdrgawkowych. Takim pacjentom pomagają operacje neurochirurgiczne, które są jednak zazwyczaj wykonywane po upływie 20 lat od pierwszego ataku, co zwiększa ryzyko poważnej niepełnosprawności i zgonu. Jerome Engel z Uniwersytetu Kalifornii w Los Angeles i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania kilkadziesiąt osób chorych na padaczkę, którzy nie odnosili korzyści z przyjmowania leków.

Zgodnie z publikacją w wydaniu czasopisma „Journal of the American Medical Association” z 7 marca pacjenci na drodze losowania wyznaczeni do grupy poddawanej operacji wycięcia przedniej i środkowej części płata skroniowego (i otrzymujący w dalszym ciągu lekarstwa) w przeważającej większości (73 procent) przypadków doznawali uwolnienia od napadów. W przeciwieństwie do nich wszyscy uczestnicy omawianego eksperymentu przyjmujących jedynie leki w dalszym ciągu mieli ataki padaczki.

Częstość utraty pamięci będącej skutkiem ubocznym operacji była zbliżona do tej, którą podają inne publikacje naukowe. Innym niepożądanym następstwem zabiegów neurochirurgicznych były przejściowe defekty neurologiczne widoczne w badaniu rezonansu magnetycznego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • JAMA 2012;307(9):922-930

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze