Zaloguj
Reklama

Padaczka leczona przy użyciu radioterapii stereotaktycznej

Mózg
Fot. Panthermedia
Mózg
(0)

Radiochirurgia skutecznie leczy padaczkę wywodzącą się ze środkowej części płatów skroniowych przy niewielkim nasileniu działań niepożądanych.

Reklama

Radiochirurgia, czyli radioterapia stereotaktyczna polega na leczeniu różnych schorzeń, takich jak nowotwory, niektóre wady wrodzone naczyń krwionośnych czy neuralgia nerwu trójdzielnego, przy użyciu precyzyjnie sterowanych silnych wiązek promieniowania jonizującego. Mark Quigg z Uniwersytetu Wirginii w Charlottesville (USA) i współpracownicy przedstawili niedawno przegląd urządzeń wykorzystywanych w tej metodzie leczenia i skutki jej stosowania u osób chorych na padaczkę wywodzącą się ze środkowej części płatów skroniowych (ang. mesial temporal lobe epilepsy, w skrócie MTLE).

Zgodnie z publikacją w styczniowym wydaniu czasopisma „Epilepsia”, zaletą akceleratorów wysyłających protony jest słabe rozpraszanie wiązki w tkankach pacjenta i oddawanie największej części energii tych cząstek na samym końcu ich trajektorii, czyli dokładnie w zaplanowanym miejscu. Wadą takich urządzeń jest ich mała dostępność i wysokie ceny. Z kolei wykorzystanie wiązek promieniowania gamma wiąże się z silniejszym rozpraszaniem w tkankach i koniecznością stosowania wielu strumieni fotonów na fragmencie mózgu będącym przyczyną napadów padaczkowych.

Pierwsze doniesienia o skuteczności radiochirurgii wykorzystującej promieniowanie gamma w leczeniu MTLE pojawiły się w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku. Stosowanie coraz silniejszych wiązek tego promieniowania w kolejnych latach przynosiły coraz większe sukcesy terapeutyczne. Do skutków ubocznych tej metody należą: upośledzenie inteligencji, pamięci wzrokowej i sprawności językowej a ponadto zwiększenie częstotliwości występowania aury oraz bólu głowy. Niekorzystne następstwa klasycznych, „otwartych” operacji neurochirurgicznych mających wyleczyć padaczkę mogą być jednak znacznie poważniejsze, włączając w to porażenie połowy ciała i zejście śmiertelne.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze