Zaloguj
Reklama

Padaczka jako przyczyna przedwczesnej śmierci

Padaczka jako przyczyna przedwczesnej śmierci
Fot. ojoimages
(0)

Ryzyko śmierci jest najwyższe niedługo po rozpoznaniu padaczki.

Reklama

Chorzy na padaczkę obarczeni są podwyższonym ryzykiem przedwczesnej śmierci, między innymi z powodu urazów, utonięć, oparzeń, stanu padaczkowego, samobójstwa lub skutków ubocznych leczenia. W. Sander i współpracownicy z University College w Londynie dokonali niedawno przeglądu literatury naukowej dotyczącej tej tematyki.

Zgodnie z publikacją w listopadowym numerze czasopisma „Epilepsja” prawdopodobieństwo przedwczesnego zgonu okazało się być największe w ciągu pierwszych lat po momencie zdiagnozowania padaczki a potem (najprawdopodobniej) wzrastać po upływie 10 lat. Autorzy sygnalizują potrzebę przeprowadzenia dalszych badań potwierdzających lub podważających te ustalenia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Epilepsia 2010 Volume 51, Issue 11, pages 2241–2246

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze