Zaloguj
Reklama

Padaczka a koszty leczenia

Padaczka a koszty leczenia
Fot. ojoimages
(5)

Koszty farmakoterapii nie zależą od częstości ataków.

Reklama

Padaczka może być leczona nie tylko farmakologicznie, ale również chirurgicznie, wysokotłuszczową dietą, stymulacją nerwu błędnego, nożem gamma („gamma knife”) i innymi metodami. David Kaufman z Uniwersytetu Bostońskiego (USA) i współpracownicy przeprowadzili niedawno dwuletnie badania z udziałem kilku tysięcy pacjentów deklarujących nieskuteczność przyjmowanych leków.

Zgodnie z wystąpieniem na corocznym spotkaniu Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Wynikami Farmakoekonomicznymi (Pharmacoeconomic Outcomes Research – ISPOR) w Atlancie koszty farmakoterapii okazały się nie zależeć od częstotliwości i nasilenia ataków padaczkowych w przeciwieństwie do pozostałych wydatków. Na tę drugą kategorię składają się przede wszystkim pieniądze wydawane na wizyty w ambulatoriach i hospitalizacje. Dążenie do zmniejszenia częstotliwości ataków może doprowadzić do zmniejszenia wydatków na leczenie padaczki.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Annual meeting of the International Society of Pharmacoeconomic Outcomes Research

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze