Zaloguj
Reklama

Omamy wzrokowe u pacjentów z zanikiem kory tylnej części mózgu

Autorzy: Josephs KA, Whitwell JL, Boeve BF, Knopman DS, Tang-Wai DF, Drubach DA, Jack CR, Jr, Petersen RC
Omamy wzrokowe u pacjentów z zanikiem kory tylnej części mózgu
Fot. Pantherstock
(0)

Przyjmuje się, że omamy wzrokowe występują u ok. 25% pacjentów z zanikiem kory tylnej części mózgu (PCA - posterior cortical atrophy). Przeprowadzone badanie miało na celu sprawdzić, czym różnią się pacjenci, u których notuje się współwystępowanie omamów w stosunku do tych, u których tego typu nieprawidłowości się nie stwierdza.

Reklama

W tym celu przeprowadzono badanie kliniczno-kontrolne, w którym analizą retrospektywną objęto 59 pacjentów spełniających kryteria rozpoznania PCA. Grupę pierwszą, z rozpoznanym PCA i potwierdzonym występowaniem omamów wzrokowych, utworzyło 13 pacjentów, pozostałych 46 włączono do grupy drugiej, czyli z rozpoznanym PCA, ale bez omamów. W grupach badanych poszukiwano istotnych statystycznie zmian klinicznych oraz różnic w badaniach obrazowych, wykorzystując w tym celu tzw. morfometrię bazującą na wokselach.

W grupie pierwszej stwierdzono znamiennie częstsze występowanie objawów parkinsonizmu i zaburzeń zachowania we śnie REM oraz zrywań mioklonicznych (p<0.001). W analizie morfometrycznej wykazano zwiększone zaniki w takich strukturach jak: pierwotna kora wzrokowa, jądro soczewkowate, wzgórze, podstawne części płatów czołowych oraz śródmózgowie. Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, iż za generowanie omamów wzrokowych może być zaangażowana nie tylko kora wzrokowa, ale także zmiany w obrębie połączeń wzgórzowo-korowych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Neurol. 2006;63:1427-1432

Reklama
(0)
Komentarze