Zaloguj
Reklama

Ocena słuchu u dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy w wieku przedszkolnym

Ocena słuchu u dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy w wieku przedszkolnym
Fot. Pantherstock
(0)

Celem badania była ocean słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym prezentujących opóźnienie rozwoju mowy. Badaniem objęto 76 dzieci w wieku 3-5 lat . U wszystkich wykonano szerokie badania słuchu- tympanometria, badanie wolnego pola, otoemisja oraz badanie potencjałów słuchowych z pnia mózgu. Po wykonaniu tych badań dzieci kwalifikowano do jednej z trzech grup: I – dzieci z prawidłowymi wynikami badania słuchu 9 68,4% grupy), II zaburzenia słuchu typu czuciowego ( 28,9%) oraz III zaburzenia przewodzenia ( 2,6%).

Reklama

Na podstawie przeprowadzonych badań autorzy sformułowali wniosek, iż duża liczba dzieci prezentujących opóźnienie rozwoju mowy w wieku przedszkolnym nie ma zaburzeń słuchu. W takich przypadkach laryngolodzy powinni mieć świadomość innych zaburzeń mogących być podłożem opóźnienia rozwoju mowy, a w szczególności zaburzeń natury psychiatrycznej ( autyzm); dzieci te powinny być skierowane do konsultacji neurologicznej i psychiatrycznej. Z kolei dzieci, u których stwierdzono głęboki niedosłuch o charakterze odbiorczym prezentowali znaczniejsze opóźnienie rozwoju mowy niż ci z niedosłuchem umiarkowanym lub ciężkim.

Niezależnie od etiologii przyczyna opóźnienia rozwoju mowy powinna być zidentyfikowana możliwie wcześnie, gdyż ma to ogromne znaczenie dla podjęcia stosownych działań terapeutycznych.

Reklama
(0)
Komentarze