Zaloguj
Reklama

Nowe wytyczne dotyczące postępowania w krwotoku podpajęczynówkowym

Nowe wytyczne dotyczące postępowania w krwotoku podpajęczynówkowym
Fot. Pantherstock
(0)

W wydaniu online czasopisma Stroke opublikowano nowe wytyczne American Heart Association dotyczące postępowania w krwotoku podpajęczynówkowym spowodowanym pęknięciem tętniaka wewnątrzczaszkowego.

Reklama

Wytyczne zostały stworzone przede wszystkim w oparciu o badania randomizowane lub nierandomizowane badania kohortowe z równoległą grupą kontrolną dostępne w bazie MEDLINE opublikowane w okresie pomiędzy 30 czerwca 1994 a 1 listopada 2006 roku. Opisy przypadków oraz nierandomizowane badania retrospektywne były brane pod uwagę w przypadku braku badań o wyższej wiarygodności metodologicznej dotyczących danego problemu.

Wytyczne mają za zadanie podsumowanie i przedstawienie najlepszych rozwiązań postępowania w przypadku aSAH a także określenie kierunków prowadzenia dalszych badań.  

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze