Zaloguj
Reklama

Nowe możliwości przewidywania spadku sprawności umysłowej w chorobie Alzheimera

Autorzy: Anna Pyka
Zamyślenie
Fot. ojoimages
Zamyślenie
(0)

Naukowcy z Washington University School of Medicine in St. Louis odkryli, że nowy marker choroby Alzheimera pomoże przewidzieć,  jak szybko od momentu zdiagnozowania choroby, pamięć i inne zdolności umysłowe pacjenta będą się pogarszać.

Reklama

U 60 pacjentów we wczesnym stadium choroby Alzheimera, wyższy poziom markera  VILIP-1 w płynie mózgowo-rdzeniowym, był związany z szybszym spadkiem zdolności umysłowych w latach następnych. Pamięć i inne zdolności umysłowe spadły najszybciej u pacjentów z najwyższym poziomem VILIP-1.

Marker ten wykazuje większą skuteczność w przewidywaniu postępów choroby, niż pozostałe markery. VILIP-1 ujawnia ile uszkodzeń komórek mózgowych nastąpiło w wyniku zmian mózgowych wywołanych przez chorobę Alzheimera. Dzięki temu odkryciu możliwe będą nowe badania kliniczne w kierunku odkrywania nowych metod leczenia choroby Alzheimera.

Naukowcy uważają, że VILIP-1 służy jako czujnik wapnia w komórkach mózgowych. Jest on produkowany w płynie mózgowo-rdzeniowym, gdy komórki są uszkodzone.

Wyniki zostały opublikowane 6 marca 2012 r. w czasopiśmie “Neurology”.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Neurology, 2012; DOI: 10.1212/WNL.0b013e318248e568

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze