Zaloguj
Reklama

Nowe amerykańskie wytyczne leczenia otępienia

Nowe amerykańskie wytyczne leczenia otępienia
Fot. ojoimages
(1)

W najnowszym wydaniu Annals of Internal Medicine przedstawiono amerykańskie wytyczne farmakoterapii otępienia. Na podstawie przeglądu literatury oceniono efektywność pięciu terapii wpływających na funkcje poznawcze, ogólne funkcjonowanie, zachowanie/nastrój oraz jakość życia/aktywności życia codziennego.

Reklama

 Wśród głównych rekomendacji znalazły się:

1)      Lekarze powinni opierać decyzję dotyczącą rozpoczęcia terapii inhibitorami cholinesterazy lub memantyną na podstawie indywidualnej oceny chorego.

2)      Lekarze powinni opierać wybór terapii na tolerancji leku, profilu potencjalnych działań ubocznych, łatwości użycia oraz cenie poszczególnych środków farmakologicznych. Dotychczasowe dane są niewystarczające do porównania efektywności różnych leków w terapii otępienia.

3)      Istnieje pilna potrzeba prowadzenia dalszych badań nad kliniczną efektywnością farmakoterapii w otępieniu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr n.med. Ewa Krzystanek

Źródło tekstu:

  • Ann Intern Med. 2008 Mar 4;148(5):370-8

Reklama
(1)
Komentarze