Zaloguj
Reklama

Nieprawidłowy rozwój mózgu u noworodków z wrodzonymi wadami serca

Nieprawidłowy rozwój mózgu u noworodków z wrodzonymi wadami serca
Fot. Pantherstock
(0)

Nowe badania obrazowe wykazują, że u noworodków urodzonych o czasie, u których stwierdza się wrodzoną wadę serca występuje wiele nieprawidłowości mózgu związanych z uogólnionym upośledzeniem rozwoju, identycznych z obserwowanymi u wcześniaków (zarówno w zakresie metabolizmu jak i mikrostruktury).

Reklama

Badaniem objęto 41 noworodków ze stwierdzoną wrodzoną wadą serca (u 29 – przełożenie wielkich pni tętniczych,  u 12 – pojedyncza komora serca), u których przed zabiegiem kardiochirurgicznym wykonano badanie rezonansu magnetycznego (MRI), spektroskopię rezonansu magnetycznego (MRS) oraz obrazowanie tensora dyfuzji (DTI). Mierzono stosunek ilości N-acetyloasparaginianu do choliny (który rośnie wraz z dojrzewaniem mózgu), stosunek mleczanów do choliny (maleje wraz z dojrzewaniem), przeciętną rozpraszalność (maleje wraz z rozwojem) oraz anizotropię szlaków istoty białej mózgu (rośnie z dojrzewaniem). W porównaniu do zdrowych noworodków (n=16), zmiany stwierdzone w obrębie mózgu noworodków chorych były podobne do obserwowanych u wcześniaków, wskazując na nieprawidłowy wewnątrzmaciczny rozwój ośrodkowego układu nerwowego. 

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr n.med. Ewa Krzystanek

Źródło tekstu:

  • Miller SP, McQuillen PS, Hamrick S, Xu D, Glidden DV, Charlton N, Karl T, Azakie A, Ferriero DM, Barkovich AJ, Vigneron DB. Abnormal brain development in newborns with congenital heart disease. N Engl J Med. 2007 Nov 8;357(19):1928-38.

Reklama
(0)
Komentarze